blog

6 PROBLEMÓW NASZEGO ŚWIATA I DLACZEGO ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ JEST TAKA WAŻNA?  

Jakie są największe problemy naszej planety dzisiaj?

1.

Najważniejszym tematem, jakim się dzisiaj skupiamy jest WZROST TEMPERATURY powietrza naszej planety i co za tym idzie podniesienie poziomu oceanów oraz zmiany klimatyczne na całej kuli ziemskiej. Wzrost temperatury jednak jest skutkiem a nie przyczyną.

Powodem takiego stanu może być po prostu naturalny proces zachodzący w cyklu życia planety.

Natomiast czynnikiem, na które mamy wpływ, jest wzrost poziomu CO2, metanu i innych gazów cieplarnianych w atmosferze.

Z kolei zmniejszenie warstwy ozonowej, o której mówiło się bardzo dużo 20 lat temu, nie jest dzisiaj tematem wiodącym. Jednak pomimo wcześniejszych kilku dobrych lat ze względu na zmniejszanie się dziury ozonowej po ograniczeniu produkcji urządzeń zawierających freon ubiegły rok wykazał katastrofalny wzrost jej wielkości.

2.

Drugim wielkim problemem dotykających naszą planetę jest nadmierna EKSPLOATACJA ZASOBÓW NATURALNYCH w pierwszym rzędzie wydobycie paliw kopalnych i ich spalanie,  ale także wydobycie innych surowców, między innymi metali rzadkich. Maksymalny bezpieczny poziom globalnego wydobycia surowców szacowane na 50 miliardów ton na rok jest obecnie dwukrotnie przekroczone.

3.

DEGENERACJA TERENÓW NATURALNYCH 

Kolejnym poważnym problemem jest zmniejszenie zasobów gleb uprawnych,  bo obecnie około 40 % tych terenów jest poważnie zdegenerowanych.

O ile ma to wpływ na produkcję żywności, o tyle zmniejszenie powierzchni lasów tropikalnych czy zieleni w ogóle oddziaływuje bezpośrednio na zmiany klimatyczne. Rośliny, a w szczególności drzewa, pochłaniają CO2 i oddają czysty tlen, wykorzystując pozyskany w ten sposób węgiel do budowy swojej masy.

W oceanach WYMIERA PLANKTON,  który dostarczał więcej tlenu dla naszej planety niż lasy tropikalne, a wraz ze zmniejszeniem liczby planktonu wymierają ryby.

Jest to układ naczyń połączonych, wszelkie organizmy morskie są niezbędne do równowagi w tym środowisku wodnym, więcej ryb, więcej planktonu. Gdy ryby zanikają, ginie także plankton. Do tego dochodzi zanieczyszczenie wody dostarczane przez dopływy rzek z powierzchni nawożonych pól uprawnych, a także wzrost temperatury.

Zagrożona jest BIORÓŻNORODNOŚĆ nie tylko w oceanach, ale na całej kuli ziemskiej i dotyczy to nie tylko zwierząt, ale także owadów, mikroorganizmów, roślin.

4.

Odpady

Szokują u nas ŚMIECI leżące na ulicy?

Ale czy nie są tak samo szkodliwe jak te, które trafiają do koszy na śmieci?

Globalna nadprodukcja opakowań niejednokrotnie sięgająca absurdu jest tematem memów.

W tym temacie o wiele ważniejszy jest marketing i zysk niż racjonalizm.

Bardzo słabo rozwija się sprzedaż przez automaty do uzupełniania opakowań wielokrotnego użycia czy po prostu sprzedaż koncentratów.

Tymczasem nie wszystkie śmieci da się utylizować,   nawet, jeżeli uda się je zebrać i prawidłowo posortować.  Na przykład wielkim problemem są zużyte śmigła od elektrowni wiatrowych, które po prostu zakopuje się, ponieważ nie opracowano technologii ich recyclingu.

5.

NIERÓWNOMIERNA DYSTRYBUCJA DÓBR.

Społeczeństwa rozwinięte osiągnęły wysoki poziom życia, ale wciąż nieustannie chcą się rozwijać i zwiększać PKB.

Badania socjologiczne wykazują, że wysokość PKB danego kraju ma przełożenie na poziom życia przeciętnego mieszkańca tylko do pewnego poziomu, potem zyski kumuluje niewielka grupa najbogatszych.

Tymczasem to, co jest potrzebne człowiekowi to ZASPOKOJENIE POTRZEB na podstawowym poziomie.

Potrzeb takich jak mieszkanie, jedzenie, możliwość pracy, dostęp do służby zdrowia i edukacji, a jeżeli jest taka potrzebna to do opieki socjalnej.

Są też potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa, wolności,   z możliwością rozwoju i realizacji. Potrzeba doświadczania piękna, wolności religijnej.

Kiedy zaspokojone są te potrzeby i jest równomiernie rozwinięte społeczeństwo ludzie mogą nawiązywać relacje, dobrze funkcjonować w rodzinie, wśród przyjaciół i są pozytywnie nastawieni do siebie nawzajem i do osób nowych.

Do poczucia szczęścia nie jest wcale konieczne posiadanie wielu rzeczy materialnych, często luksusowych,  jak próbują przekonać nas specjaliści od marketingu.

Ludzkość w tej chwili jest bardzo podzielona: na społeczeństwa bardzo wysoko rozwinięte i bardzo biedne i opóźnione w rozwoju .

Tak samo w pojedynczych społeczeństwach są często bardzo duże zróżnicowania i te różnice ciągle się pogłębiają.

6.

PRZELUDNIENIE PLANETY

Czy rzeczywiście jest to tak wielki problem sam w sobie, czy powstał w odniesieniu do tej nierównomiernej dystrybucji dóbr? Z pewnością samo zmniejszenie ilości mieszkańców nie rozwiązałoby wszystkich problemów planety.

I CO Z TEGO?

To wszystko wydaje się całkowicie poza naszą strefę wpływów.

Po prostu żyjemy na takim czasie i miejscu, ale co my możemy zrobić…

Gdyby przyszłość naszej planety zależała od jednego człowieka, to dałoby się opracować plan idealny, jak powinien żyć.

Przy tak wielkiej różnorodności społeczeństw i tak małym przełożeniu wyników na działania jednostki, trudno jest złapać przełożenie tego, co robimy na losy świata.

Spójrzmy więc na liczby.

Od 30 do 40% energii wydatkowanej globalnie zużywane jest na budynki, dlatego właśnie budownictwo energooszczędne ma realny wpływ na nasze środowisko.

Budynki pasywne zużywają 10 % energii potrzebnej na ogrzewanie i klimatyzację w stosunku do starych tradycyjnych budynków.

W tej chwili wiele krajów rozwiniętych wprowadza przepisy, które będą wchodzić w życie w najbliższych latach, i które będą wymaga wymuszały na właścicielach budynków ich termomodernizację a dla budynków nowoprojektowanych będą miały bardzo wyśrubowane parametry dotyczące energooszczędności.

Tyle  przepisy prawa, wiele osób decyduje się na budynki pasywne już teraz ze względu na aspekt ekonomiczny, ponieważ ogrzewania są obecnie bardzo wysokie i nieustannie rosną.

Ale tak naprawdę to nie są najważniejsze powody, żeby mieszkać w budynku pasywnym z punktu widzenia użytkownika. Najważniejszy w budynku pasywnym jest komfort.

Dołącz do naszego newslettera

umów się na spotkanie

Prześlij nam dane swojej
działki i opisz krótko
planowaną inwestycję.

Skontaktujemy się i umówimy spotkanie w biurze lub online na platformie Zoom.

Koszt konsultacji: 150zł - 60 min
Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych*
Copyright © 2023 Archilupus
Design Proformat