OFERTA

Przebudowa i termomodernizacja

Wykorzystanie istniejących obiektów jest rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak odpadów z rozbiórki istniejącego obiektu i mniejszy wbudowany ślad węglowy materiałów użytych do modernizacji niż w przypadku budowy nowego obiektu.

TERMOMODERNIZACJA

Jeżeli nie jest konieczna gruntowna przebudowa a jedynie dostosowanie budynku do nowoczesnych standardów w np. zakresie izolacyjności termicznej z pewnością jest to inwestycja opłacalna.

Właściwie przeprowadzona termomodernizacja to nie tylko dołożenie warstwy ocieplenia.

Budynek jest złożonym systemem, naruszenie jednego elementu pociąga za sobą konieczność kolejnych zmian. Ze względów finansowych można rozłożyć je na etapy, przeprowadzane w odpowiedniej kolejności.

PRZEBUDOWA ROZBUDOWA CZY NADBUDOWA

Każda z tych zmian to zmiana ingerująca w konstrukcję i kubaturę co pociąga za sobą niemałe koszty. Zazwyczaj ma to miejsce gdy istniejący budynek znajduje się na świetnie zlokalizowanej działce. Niestety może się okazać, że koszty takiej przebudowy będą wyższe niż w przypadku budowy nowego obiektu. Wszystko zależy od zakresu zmian, stanu technicznego istniejącego budynku i jak wysoki ma być docelowy standard, zarówno w zakresie materiałów jak i technologii elementów wyposażenia. Dla dokładnego określenia kosztów konieczne jest wykonanie projektu z wraz kosztorysem.

OBIEKTY ZABYTKOWE

Najtrudniejsze do wykonania są remonty budynków wpisanych do rejestru zabytków, trochę łatwiej jest w przypadku tych objętych ochroną obszarową. Zazwyczaj nie można ich docieplić z zewnątrz, konserwator zabytków musi wyrazić zgodę na użyte materiały, kolorystykę i nie ma możliwości przebudowania ścian zewnętrznych lub jest to mocno ograniczone. Z drugiej strony budynki zabytkowe po gruntownej renowacji świadczą o prestiżu firmy.

Dołącz do naszego newslettera

Zgoda*

umów się na spotkanie

Prześlij nam dane swojej działki i opisz krótko planowaną inwestycję.

Skontaktujemy się i umówimy spotkanie w biurze, lub online.

Koszt konsultacji 150,-
Copyright © 2023 Archilupus
Design Proformat